...
Zhaina - Нахская библиотека Добавить в ИзбранноеВ закладки Написать редакцииНаписать RSS лентаRSS
логин: пароль:
Регистрация! Забыли пароль?
Библиотека

Поиск
Опрос

Язык
История
Культура
Литература
Родина
Народ


Рассылка

Главная страница
Поэзин жайна ფოეზიის ვიგნი
Поэзин жайна ფოეზიის ვიგნი
Автор: БейсолтангIера Апти ავთი ბისულთანოვი
Язык: ce ge
Категория: Литература
Год: 2010
Переводчик: Нохчийн маттара гуьржийн матте гочдинарг Мадина ХаьнггIара-Баргишова
 
Поэзин жайна ფოეზიის ვიგნი
 
Коьрта редактор: МЕРАБ ЧУХУА
 
Жоп ло редактор: МАККА ХАНГОШВИЛИ
 
Нохчийн текстан редактор: ЗИАУДИН ИДИГОВ
 
Компютеран кхачо йинарг: ИЛЬНАР ГОРЕЛИШВИЛИ
 
Вайнехан библиотека ვაინახური ბიბლიოთექა 
 
Баркалла олу "Кавказан фондана" жайна арахоьцуш финансийн агIора динчу гIона
 
Бусулба беран гIиллакхаш
Автор: Турпалан кIант Фарукъ
Язык: ce
Категория: Культура

АллахIан цIарца дIадоладо вай хIокху жайнах пайда эцар!

Хастам бу АллахIана - Iаламийн Дела волучу, хIаваэрачу олхазаршна рицкъаш латтош волучу, хичуьрачу чIерашна рицкъаш латтош волучу, лаьттах дохкучу гIорасизачу нIаьнешна рицкъаш латтош волучу, дийнаташна рицкъаш латтош волучу, дерриге а Iаламаш кхобуш-кхиош волучу!

Аса тоьшалла до АллахI воцург кхин дела цахиларца. Ша цхьаъ ву И, Шеца цхьа а накъост воцуш.

Аса юха а тоьшалла до Мухьаммад Цуьнан лай а, элча а хиларца.

АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «АллахIа Шена диканиг лиъначунна динах кхетам ло».

Пайхмаран ишкол
Автор: Турпалан кIант Фарукъ
Язык: ce
Категория: Культура
Год: 2010
Хьоме бераш!  «Пайхамаран ишкол» цIе йолу хIара жима жайна шуна лерина кечдина оха, хIокху жайнин гIоьнца шуна довзийта: АллахI а, Цуьнан элча Мухьаммад а муха веза веза а, муха лара веза а; нахаца муха хила деза а, хьарам-хьанал муха къастон деза а; да-нана,йиша-ваша, гергарнаш муха лара беза а. Боккъал а оьзда, г1иллакхе бусалба муха хила веза а Iамадо хIокху жайно. Беран дог а, ойла а, олург а, лелар а, хьажар а, охьахаар а, хьалагIаттар а, чу-ара далар а, тIекере далар а, духар а оьзда муха хир ду аIмадо хIокху жайно. ХIунда аьлча пайхамара (АллахIера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла: «ЦIоналла ах дин ду». Хьоме бераш! Къоман тIаьхье!Юкъараллин ирс! Вай тешна ду-кха шу кхуьург хиларехь: АллахIана а, элчанна а муьтIахь долуш, пайхамар везаш, дас-нанас аьлларг деш, йиша-ваша дезаш,гергарлонаш лардеш, гонаха болучарна пайдехь долуш, къинойх гена дуьйлуш,ламазехь леррина долуш, эхь-бехк долуш,шалхонаш йоцуш, мотт цIена лебеш, Делах кхоьруш, Iамал-Iибадат дукха дезаш, Дела хьехор алссам долуш...   Хьоме бераш! Шун хаза кхиарах доьзна ду-кха: юкъараллин ирс, оьздангалла, хIусамаш гIиллакхо худар,вовшех дог лозу чкъор а хилла дахар, вониг деъначу муьлххачу а хIусамехь дакъа кхачар...
وَاقِعَاتُ سَيْبِيرْ Сибрех хилла долу хIуманаш
وَاقِعَاتُ سَيْبِيرْ Сибрех хилла долу хIуманаш
Автор: Варандара Изнавр
Язык: ce ar
Категория: Культура
 
ХIара жайна яздинарг вайн махкахь вевзаш хилла волу Iеламстаг ву. 1944-1957 шерашкахь, ша Сибрех волчу хенахь, вайн махкахоша шега дина хилла долу хеттарш а, ша царна делла долу жоьпаш а дуьйцуш Iаьрбийн маттахь яздина жайна ду хIара. 
 
Даггара баркалла ала луур дара хIара жайна сайтан администрацина даийтанчу вайн лераме бусалба вешина Олхазарна!
 
Чеченский народ в Российской империи. Адаптационный период
Автор: Ибрагимова З.Х.
Язык: ru
Категория: История
Год: 2006
В представленной монографии рассматривается история национальной политики самодержавия в конце XIX столетия. Изучается система государственных учреждений империи, занимающихся управлением окраинами, методы и формы управления, система гражданских и военных властей, задействованных в управлении чеченским народом.
 
Особенности национальной политики самодержавия исследуются на широком общеисторическом фоне с учетом факторов поствоенной идеологии, внешнеполитической коньюктуры и стремления коренного населения Кавказа к национальному самовыражению в условиях этнического многообразия империи и рыночной модернизации страны.
 
Книга предназначена для широкого круга читателей.
ГIалгIай-нохчий-эрсий словарь
ГIалгIай-нохчий-эрсий словарь
Автор: И. А. Оздоев, А. Г. Мациев, З. Д. Джамалханов
Язык: ru inhce
Категория: Язык
Год: Грозный 1962
 
ЧIоагIа вIаший гарга а, ма-дарра аьлча, цхьан метта диалекташ лархIа мегаргдолаш а дола нохчий, гIалгIай метташи иштта бацой мотти чубоагIа иберийско-кавказски меттай нахски группана. Шаьрача бахача нохчий диалекта ларда тIа дегIабенаб нохчий литература мотт, гIалгIай диалекта ларда тIа хьахиннаб гIалгIай литературан мотт.
 
Укх словарах пайда эцаш укханца болх беш волчун таро хургъя нохчий а, гIалгIай а меттала цхьатарра дола а, цхьатарра доаца а дешаш довзеи, цунах тарра цхьадола дешаш хьадаьнна моттиг йовзеи, хIана аьлча цхьадола нохчий дешаш гIалгIай меттацарча дешашцеи, цхьадола гIалгIай дешаш нохчий меттацарча дешашцеи хьадаьнна моттиг кхетае атта хургда, хIаьта керттердар - укх словаро нохчий гIалгIай метташ гаргаозара гIа дерг хилар да.
 
Весьма близкие, по существу являющиеся диалектами одного языка, чеченский и ингушский языки, также и бацбийский язык, входят в нахскую группу иберийско-кавказских языков. На основе диалекта плоскостных чеченцев оформился чеченский литературный язык, а на базе ингушского диалекта развился ингушский литературный язык.
 
Лица, пользующиеся данным словарем, имеют возможность познакомиться с основными лексическими схождениями и расхождениями в чеченском и ингушском языках, а также получить некоторое представление об этимологических особенностях тех или иных словесных единиц, так как некоторые чеченские слова могут определить этимологию соответствующего ингушского слова и наоборот, а главное - такой словарь поможет дальнейшему сближению чеченского и ингушского языков.
 
Мемуары Муссы Кундухова
Автор: Мусса Кундухов
Язык: ru
Категория: История
 
© 2005—2015 Нахская библиотека